Snabbinformation POP3

 • Servertyp: POP3
 • Ditt namn: ditt för- och efternamn
 • E-postadress: din tilldelade e-postadress
 • Inkommande e-post (POP3):popmail.udac.net
 • Utgående e-post (SMTP): din internetoperatörs smtp-server (alternativt vår, se nedan)
 • Användarnamn: ditt tilldelade användarnamn
 • Lösenord: ditt tilldelade lösenord

Den utgående servern kräver autentisering (SMTP Auth).
För att använda vår smtp-server popmail.udac.net för Utgående e-post (SMTP) måste du ange

 • Fliken Utgående server
  • Bocka i - Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering
  • Välj - Använd samma inställningar som servern för inkommande e-post
 • Fliken Avancerat under Serverportnummer 
  • Inkommande server (POP3): 110
  • Bocka inte för ssl
  • Utgående server (SMTP): 587
  • Bocka inte för ssl