Snabbinformation IMAP

 • Servertyp: IMAP
 • Ditt namn: ditt för- och efternamn
 • E-postadress: din tilldelade e-postadress
 • Inkommande e-post (IMAP): popmail.udac.net
 • Utgående e-post (SMTP): din internetoperatörs smtp-server (alternativt vår, se nedan)
 • Användarnamn: ditt tilldelade användarnamn
 • Lösenord: ditt tilldelade lösenord

För att använda vår smtp-server popmail.udac.net för Utgående e-post (SMTP) måste du ange

 • Fliken Utgående server
  • Bocka i - Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering
  • Välj - Använd samma inställningar som servern för inkommande e-post
 • Fliken Avancerat under Serverportnummer
  • Inkommande server (IMAP): 143
  • Bocka inte för ssl
  • Utgående server (SMTP): 587
  • Bocka inte för ssl

Detaljerad beskrivning

Välj Arkiv och Kontoinställningar.

Välj kontotyp Epostkonto/Email Account, klicka på Nästa/Next.

 

 

Välj Manuell konfigurering/Manual setup or additional server type, klicka på Nästa/Next

 

 

Välj "POP eller IMAP", klicka på Nästa/Next

Fyll i uppgifter om:

 • Ditt namn
 • Din tilldelade epostadress
 • Välj kontotyp IMAP
 • Fyll i Inkommande server: popmail.udac.net
 • Fyll i Utgående server: popmail.udac.net
 • Fyll i ditt tilldelade användarnamn
 • Fyll i ditt tilldelade lösenord
 • Klicka på Fler inställningar/More Settings

 

I fliken Utgående Server/Outgoing Server:

 • Bocka i Min utgående server (SMTP) kräver autentisering/My outgoing server (SMTP) requires authentication
 • Välj fliken Avancerat/Advanced, och se nästa bild

I fliken Avancerat/Advanced

 • I rutan Utgående server (SMTP)/Outgoing server (SMTP) - ändra till port nummer 587
 • Klicka på OK

 

Nu är du klar med konfigurationen.