Idag finns ett flertal olika program och lösningar för att läsa/skicka sin epost.
Att presentera exakta instruktioner för alla varianter är omöjligt. I samtliga fall är dock nedanstående uppgifter gemensamma för att hämta eposten via IMAP hos oss.

Snabbinformation IMAP

 • Servertyp: IMAP
  kan även heta kontotyp
 • Ditt namn: ditt för- och efternamn
  detta är det namn som ska stå på från-raden när du skickar mail. Du bestämmer detta själv, men det vanligaste är att man anger det som "förnamn efternamn". Undvik specialtecken så som .,-;: och liknande.
 • E-postadress: din tilldelade e-postadress
 • Inkommande e-post (IMAP): popmail.udac.net
  kan även heta serveradress
 • Inkommande e-post portnummer: 110
  bocka inte för SSL,TLS eller liknande.
 • Utgående e-post (SMTP): din internetoperatörs smtp-server (alternativt vår, se nedan)
 • Användarnamn: ditt tilldelade användarnamn
 • Lösenord: ditt tilldelade lösenord

För att använda vår smtp-server popmail.udac.net för Utgående e-post (SMTP) måste du ange

 • Fliken Utgående server
  • Bocka i - Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering
  • Välj - Använd samma inställningar som servern för inkommande e-post
 • Fliken Avancerat under Serverportnummer
  • Inkommande server (IMAP): 143
  • Bocka inte för ssl
  • Utgående server (SMTP): 587
  • Bocka inte för ssl