Ftp-programmet visar inga filer

Problem

När du korrekt loggat in med ftp mot webbplatsen och väntar på att få upp listan med filer på fjärr/remote-sidan så händer ingenting.

Orsak

Ftp-uppkopplingen kan vara av typ aktiv eller passiv. Beroende på inställningar i er brandvägg, vår brandvägg eller ert säkerthetsprogram tillåts inte uppkopplingen för att skicka data.

Lösning

Ändra inställningen i ftp-programmet till att istället köra passiv ftp.