Fel index-fil visas

Problem

När man surfar till viss URL utan att ange specifik fil så visas inte rätt webbsida. Till exempel http://www.mindoman.se/ eller http://www.mindoman.se/minunderkatalog/

Orsak

När man surfar till en URL som är en mapp (antingen huvudmappen, eller en undermapp) på webbplatsen så bestämmer konfigurationen för webbservern vilken fil som ska visas. Vanligen heter denna fil index.html (Unix) eller index.htm (Windows). Även många andra namn på index-filen är tillåtna. Ordningen på hur dessa andra tillåtna namn är konfigurerat bestämmer vilken fil den kommer använda.

Lösning

Använd bara en index-fil i varje katalog. Byt namn eller ta bort de filer du ej har användning för. Tänk också på att under Webbhotell Unix är filnamnen shiftläges-känsliga (VERSALER/gemener).

Vidare information

För Webbhotell Unix är vanligen ordningen på index-filnamnen:

  1. index.html
  2. index.htm
  3. index.html.var
  4. index.php

För Webbhotell Windows är vanligen ordningen på index-filnamnen:

  1. Default.htm
  2. Default.asp
  3. index.htm
  4. index.html
  5. index.asp
  6. Default.aspx

Vidare läsning

Webbhotell Unix: Besök Apache webbplats och läs mer om konfigurationsparametern DirectoryIndex

Webbhotell Windows: Besök Microsofts webbplats och läs mer om IIS (Internet Information Services) och konfigurationsparametern "Enable Default Document"