Autosvar för epostkonto

För vår tjänst enstaka epostkonto har vi möjlighet att lägga in autosvar. Det brukar även kallas för frånvaromeddelande eller semestermeddelande.

 

Måste inlägget göras?

Behövs autosvaret egentligen? Många gånger kan det ge problem med spamfilter, studsande autosvar mellan olika mailadresser och liknande. Vilka mail förväntar du dig när du är borta? Måste dessa besvaras under din frånvaro? Är det så få mail så du ändå kan läsa dom när du är borta?

 

Inlägg av autosvar

Vi har möjlighet att aktivera ett autosvar från varje enskilt epostkonto. För alla inkommande mail skickas ett autosvar till avsändaren. Skickar samma avsändare mer än ett mail till dig så får de bara ett svar. Detta för att minska risken för dubbel-studsande automat-mail. Vi skickar ej heller autosvar tillbaks om mailet är automat-skapat eller kommer från en Mailing-List. Vi behöver veta vilken text som ska skickas tillbaks, och mellan vilka tider det ska vara inlagt.

 

Beställning

Man kan inte själv lägga in dessa autosvar. Du beställer inlägget genom att kontakta vår Servicedesk. Se Kontakta Oss.