Beställning av nytt epostkonto

Vi sköter upplägg av nya epostkonton åt er.

Beställ via Servicedesk

Beställning av nytt epostkonto görs genom att kontakta Servicedesk. Se kontakta oss.

Behörig att beställa

För att kunna utföra upplägget krävs att beställningen gjorts av behörig person eller att vi har ett ok av sådan.

Behörig att säga ok på en beställning av nytt epostkonto

Vanligen någon av

    • beställare
    • firmatecknare
    • kontaktperson som av kunden angetts som behörig

 

Uppgifter vi behöver vid beställning

Vi behöver endast uppgift om vilken ny epostadress som önskas.