Exempel på innehåll i zone-filen

 

I dns finns översättningen av namn till ipnummer (och tvärtom). En zone(-fil) innehåller den information som hör till en viss domän.

(Denna artikel beskriver översiktligt innehållet i en zone-fil. Den avser inte att vara fullständig)

 

Innehåll i zonen

Zonen innehåller vanligen posterna

- SOA (Start Of Authority)

- NS (Name Server)

- MX (Mail eXchanger)

- A (ip Address)

- CNAME (Canonical NAME)

- PTR

 

SOA (Start Of Authority)

Exempelvis:

udac.net.  3600 IN SOA ns.udac.net. domain.udac.se. 2009110202 14400 900 2419200 3600

udac.net. - zone/domän-namnet

3600 - Time To Live - tid att leva - värde. Hur länge ska den posten cacheas i dns

IN SOA - beskriver att detta är en SOA-post

ns.udac.net - origin - vilken dns-server är master för denna zone.

2009110202 - serial number - serienummer. Används av de sekundära dns-servrarna för att se om zonen har förändrats, och behöver hämta den på nytt.

14400 - refresh - hur ofta (i sekunder) ska en sekundär dns-server kontrollera om serienumret har ändrats

900 - retry - hur ofta (i sekunder) ska en sekundär dns-server försöka kontrollera igen, om den inte lyckads få kontakt.

2419200 - expire - efter hur länge (i sekunder) ska den sekundära dns-servern anse att zonen är för gammal, om den inte fått kontakt under denna tid

3600 - minimum ttl, negative cacheing - hur länge ska en cacheande dns-server spara en negativ träff (ej hittat hostnamn)

NS (Name Server)

Exempelvis:

udac.net. IN NS ns1.udac.se.

udac.net. IN NS ns2.drift.systeam.se.

udac.net. IN NS ns3.udac.net.

Zonen anger att information om domänen udac.net finns på namnservrarna ns1.udac.se, ns2.drift.systeam.se, ns3.udac.net

MX (Mail eXchanger)

Exempelvis:

udac.net. IN MX 10 mailgw.udac.net.

udac.net. IN MX 20 mailgw3.udac.net.

MX-posten/posterna anger vilken server som kan ta emot mail addresserad till @udac.net. Man har minst en post. Värdet 10/20 anger prioritet. En epostserver som vill skicka mail till @udac.net ska prova servern med lägst nummer först.

A (ip Address)

Exempelvis:

www.udac.net. IN A 193.44.172.21

Ipadressen för (host-)namnet www.udac.net är 193.44.172.21

CNAME (Canonical NAME)

Exempelvis:

www.udac.net. IN CNAME server-2-21.udac.net.

Hostnamnet www.udac.net är ett alias för hostnamnet server-2-21.udac.net.

PTR

Exempelvis:

21.172.44.193.in-addr.arpa. IN PTR server-2-21.udac.net.

Namnet för ipadressen 193.44.172.21 är server-2.21.udac.net.

Översättning från ipnummer till (host-)namn.