Ett domännamn är grunden till din synlighet på internet och består av ett antal delar.

 • Domännamnet
 • Registrar
 • Ombud
 • Ägare
 • Administrativ kontakt
 • Teknisk kontakt
 • Avikontakt
 • Domännamnsservrar (DNS)
 • Ägarbyte
 • Transfer
 • Delegering
 • Pekare


Domännamnet

Namnet på domänen är den mest självklara och den synliga delen. Domännamnet är uppdelat i olika delar åtskilda med en punkt (.)

Exempel

. - rot till alla domännamn på internet
net - toppdomän
udac - unikt namn
udac.net. - domännamnet

Registrar

Registrar är den som säljer och hanterar domännamn inom en eller flera toppdomäner. Det är hos denna man köper sitt domännamn och vanligen hit man betalar årsavgiften.Se även ombud nedan.

Ombud

Till en registrar kan ett eller flera ombud finnas. De kan ses som återförsäljare åt registraren. Det är inte ovanligt att ombudet hanterar både nyregistrering och förnyelse (årsavgiften).

Ägare

Varje domännamn har en ägare. Det är den organisation eller person som äger domänen. Förutom ägaren till domänen kan man ha en eller flera kontakter kopplade. Dessa kontakter har olika typer av rättigheter gällande hanteringen av domännamnet. Vilka kontakter som är aktuella eller hur många man kan ha kan skilja sig för olika toppdomäner.

Administrativ kontakt

Är vanligen en person eller funktion kopplat till ägaren och som kan hantera ägarskapet av domänen.

Teknisk kontakt

Är oftast dns leverantören, men kan även vara någon annan som hanterar delegeringar.

Avikontakt

Även kallat fakturakontakt. Är vanligen dit avisering om årsavgift och andra kostnader för domänen skickas. För vissa toppdomäner så är det istället ombudet som betalar och i sin tur vidarefakturerar för dessa kostnader.

Domännamnsservrar (DNS)

För att kunna använda domänen till (exempelvis) e-post eller webbplats så måste den vara knuten till domännamnsservrar. DNS servrarna översätter namn inom domänen som pekare till ipnummer, mailservrar, webbplats och liknande.

Ägarbyte

Rätten till ett domännamn är vanligen hårt knuten till den som står som ägare. Det är oftast möjligt att byta ägare till domännamnet. Hur detta går till och vilka krav som ställs kan skilja sig åt beroende på inom vilken toppdomän det gäller och vem som är registrar.

Transfer

Att byta registrar kallas vanligen för att man gör en transfer av domännamnet. Hur detta går till beror på vilken toppdomän det gäller, vem som är nuvarande registrar och vem som är blivande registrar.

Delegering

Att byta dnsleverantör kallas för att man delegerar om domänen.

Pekare

I dns pekas webbsida, epost och liknande ut. Att ändra dessa kallas vanligen för att man pekar om.