Ladda upp filer till Webbplats Unix

För att ladda upp filer till Webbplats Unix används protokollet ftp.

Programvara för ftp-uppkoppling

Vilken programvara man väljer att använda har ingen betydelse. Det program du använder för att skapa din webbplats har kanske inbyggt stöd för att skicka filerna via ftp. Andra möjligheter kan vara MicroSoft Windows funktion "Mina Nätverksplatser" där man kan lägga till en nätverksplats av typ ftp.

Servernamn/Användarnamn/Lösenord

Du konfigurerar ftp-uppkopplingen genom att ange

  • servernamn, vanligen samma som din webbadress, tex www.mindoman.se alternativt på formen server-x-xxx.udac.net
  • användarnamn, lösenord, enligt översänd information när tjänsten lades upp

Efter inloggning

När du loggat in ser du vanligen filerna som ligger på webbplatsen. Du kan själv skapa egna kataloger/mappar som passar hur du vill ha dina filer ordnade.

Vidare läsning

Om något inte funkar som du tänkt dig, läs gärna vidare genom att klicka dig in under Sektionen Webbplats, Kategorin Vanliga fel