Vanliga frågor gällande tjänsten enstaka popkonton

För vår tjänst enstaka popkonton finns möjlighet att hämta/läsa sin epost via protokollen POP3/IMAP4 eller webmail.


Max en inloggad per dator/webbläsare mot webmail.udac.net

Webmail-tjänsten (https://webmail.udac.net/) har en begränsning på max en användare per dator och webbläsare samtidigt. Man kan alltså bara vara inloggad mot ett epostkonto åt gången per dator och webbläsare. Om man redan är inloggad och öppnar en ny flik för att gå till webmail:en kommer man direkt in i sin brevlåda. Därför bör man även tänka på att logga ut om man sitter på en publik dator.