E-post

Förutom webbplatser så är e-post en av de mest populära tjänsterna som Internet används till. Personer över hela internet kan skicka meddelanden till varandra oberoende av tid och plats.

 

E-postadress

Varje e-postadress på internet är unik. Adressen består av två delar, avskilda med ett @-tecken. (namn@domän.se).


Brevlåda

När man skickat ett e-postmeddelande så hamnar det till slut i någon form av brevlåda. I denna brevlåda lagras meddelandet och kan hämtas och läsas av mottagaren.

 

SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol) Ett språk som används när epost-klienten skickar mail. Används även när epost-servrar skickar mail mellan varandra.

 

POP3

(Post Office Protocol version 3) Ett språk som används när en epost-klient hämtar epost från brevlådan. Jämför även med IMAP4. Vanligen hämtas all epost som ligger i brevlådan till den egna datorn. Endast tillgång till en mapp (inkorgen) brukar vara tillgänglig.

 

IMAP4

(Internet Message Access Protocol version 4) Ett språk som används när en epost-klient ansluter till brevlådan för att hämta/läsa epost. Man är vanligen uppkopplad hela tiden mot brevlådan, och ser en kopia av vad som finns i brevlådan. Fördelen är att man kommer åt olika mappar i brevlådan. Eftersom mailen vanligen ligger kvar i brevlådan på servern så kan man enklare variera mellan olika datorer/epost-program och webmail, och ändå komma åt sina mail som vanligt. Jämför med pop3 ovan.

 

WEBMAIL

En samlingsbenämning på en tjänst som innebär att man kan läsa och skriva sina mail direkt i en webbläsare, utan att använda en epost-klient. Beroende på vilken typ av tjänst man ansluter till kan man ha tillgång till olika mycket funktioner. Vanliga exempel är Hotmail, Exchange Outlook Web Access, Squirrelmail.

 

MAILINGLISTA

En tjänst som innebär att man skickar mail till en e-postadress,  men istället för att mailet till slut hamnar i en specifik brevlåda, så är det ett program som tar emot mailet och distribuerar ut meddelandet till en eller flera mottagare. Mottagarna prenumererar på mailinglistan och får tillsänt sig meddelanden som skickats dit. Programmet i sig hanterar meddelanden, prenumerationer och arkivering och andra extrafunktioner. Jämför med distributionslista nedan.

 

DISTRIBUTIONSLISTA

När ett mail kommer in till en e-postadress så vidarebefodras detta till ett antal mottagare enligt en distributionslista. Det är ingen direkt skillnad mellan att skicka sitt mail till listan, jämfört med att själv skriva in alla mottagarna när man skickar det. Fördelen kan vara att man centralt hanterar vilka som är medlemmar i listan.

 

SPAM/PHISHING

Ett stort problem med e-posten är att vem som helst kan skicka mail till vem som helst utan vidare kontroll. Det går inte att säkert att verifiera vem som är avsändare av ett meddelande. Dessutom är det väldigt snabbt och lätt att skicka mail, och till nästan ingen kostnad. Spam är en form av oönskade e-post-meddelanden som skickas. Idag finns många lösningar för att minska mängden spam som når brevlådorna. De flesta lösningar bygger på att mailen filtreras eller tas bort någonstans på väg till brevlådan. Vissa lösningar för att försvåra för sändaren att skicka mail finns också. Phishing-mail är också en form av oönskade e-post-meddelanden, men där man istället för att göra reklam eller få någon att köpa en produkt eller tjänst försöker få mottagaren att ange privat/hemlig information så som koder till internetbanker, kreditkort och liknande.