Tjänsten uucp (uucp.udac.net) var ej tillgänglig idag under tiden 17:34-18:34.

Det var en planerad uppdatering av säkerhetspatchar på operativsystemet som tog längre tid än planerat.Vanligen ger denna typ av uppdatering en nertid på under 5 minuter, men denna gång gick inte systemet upp efter patchningen.

Efter vissa justeringar gjordes patchningen om på nytt, med korrekt resultat.

Inkommande eller utgående epost köades upp under denna tid och går efter detta som vanligt.