Vi hade ett problem med vår internetleverans idag.

Felet uppstod klockan 10:24 och var löst kl 10:30.

Felet lokaliserades till ett router-problem hos vår internetleverantör.

Vi beklagar det inträffade och jobbar för att det inte ska inträffa igen.