Under tiden 12:30-14:00 upplevde vi stundtals längre mailköer än vanligt. Epost inkommande och i vissa fall utgående tog längre tid att leverera än vanligt. Problemet var över vid ca 14:00. Enstaka mail som skulle tagits emot under denna period kan vara ytterligare försenade, vilket i sådana fall beror på hur avsändande epostsystem hanterar denna typ av seghet.

Inga mail har försvunnit under denna period.