Under perioden 2012-10-11 14:03 - 2012-10-12 09:10 kan vissa webbplatser inom webbhotell unix ha upplevt störningar.

Det var problem med en delad diskresurs som inte fungerade som avsett.

Webbplatser som använder mysql som databashanterare löpte störst risk att märka av detta.

 

Vi blev varse problemet 2012-10-12 08:30, och det var löst 2012-10-12 09:10.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem och merarbeten detta kan ha medfört.