Under perioden 2013-05-22 04:07 - 04:58 var följande tjänster ej åtkomliga:
- epost via pop3 på popmail.udac.net
- epost via imap4 på popmail.udac.net
- epost via webmail på https://webmail.udac.net/

Problemet är lokalisterat till en felaktig programvara.
Ingen epost ska ha gått förlorad.
Felande servrar och programvara kommer ersättas.
Det arbetet kan innebära ytterligare en kortare nertid, arbetet sker huvudsakligen på icke kontorstid.

Vi ber om ursäkt för det inträffade och de problem och merarbeten detta kan ha medfört.