Namnservern ns3.udac.net/solix.udac.se/193.44.76.10

Sedan 2010-02-15 (ca 13.42) är möjligheten att använda 193.44.76.10 som resolver dns begränsad.

Påverkar dig som manuellt angivit resolver ip

Detta påverkar dig som aktivt valt att använda 193.44.76.10 som din resolver dns. I unix/linux brukar denna vara konfigurerad i filen /etc/resolv.conf. I Windows anges detta i konfigurationen för din nätverksanslutning. Du måste då ändra att istället använda din internetoperatörs namnservrar. Alternativt  Google Public DNS.

Påverkar inte delegeringar

Detta påverkar INTE domäner som är delegerade till namnservrarna solix.udac.se eller ns3.udac.net. Tjänsten fungerar precis som tidigare.

Varför gör vi detta?

Att tillåta en namnserver att både hantera auktoriativa och rekursiva frågor är inte bra. Det finns heller ingen anledning att vi ska acceptera rekursiva förfrågningar från vem som helst. Vi begränsar möjligheten till våra nät och egna tjänster.

Frågor?

Har du några frågor om denna förändring är du välkommen att kontakta vår Servicedesk.