Planerat arbete som berör tjänsten Webbhotell Unix genomfördes tisdag morgon 2010-04-06 med början kl 06:00. Arbetet innebar att tjänsten var otillgänglig under tiden 06:08-06:38 då servrar och tjänster startades om. Arbetet genomfördes med anledning av en nyligen upptäckt allvarlig bugg som rör integrationen mellan operativsystem och hårdvara.