Intern/Extern dns med olika innehåll

Det kan ibland vara nödvändigt eller önskvärt att samma domännamn finns på mer än ett ställe. Man kanske har en intern windows-miljö som använder samma domännamn som ens internetdomän. Orsaken kan vara att man har interna datorer som ska vara nåbara på hostnamn men endast inom det interna nätet.

 

Problem/Lösning

Innehållet i den interna och den externa dns-hanteringen måste synkas manuellt på något sätt. Om exempelvis den externa www-pekaren ändras måste även den interna ändras. Annars kommer de datorer som frågar den interna dnsen få felaktigt svar.