Artiklar på fakturor

Här är de vanligaste artikelbeskrivningar som finns på våra fakturor.

 • Domän-pop
  • E-posttjänst där all mail för en eller flera domäner läggs i en pop-brevlåda. Kundens server ansluter med jämna mellanrum med protokollet POP3 för att hämta liggande mail. Tjänsten kallas ibland även för multi-drop popkonto.
 • Företagspaket Unix
  • Paket med webbplats under Unix/Apache
  • och upp till 10st enstaka pop-konton
 • Företagspaket Windows
  • Paket med webbplats under Microsoft Windows/Internet Information Server
  • och upp till 10st enstaka pop-konton
 • Hosted Exchange
  • Epost-konton inom Microsoft Exchange Server.
  • Antalet anges per aktuell period. För kvartalsfakturering multiplicerat med 3.
 • Personlig POP-brevlåda
  • Varje användare har en egen brevlåda där mail till en eller flera enstaka e-postadresser kommer. Användaren kan koppla upp sig via protokollet POP3, IMAP4 eller via webmail för att läsa liggande mail.
  • Antalet anger hur många konton per kvartal som avses. Dvs antal 15 innebär att man har 5st konton.
 • Sekundär mailserver
  • Access-regler är uppsatt på av oss angiven smtp-server som gör att den accepterar mail sekundärt för angivna domäner
 • Softscan mailscanning
  • Epost för en eller flera domäner passerar genom av Softscan tillhandahållet filter.
  • Mailen kontrolleras med avseende på spam, virus, avsändande servers ipnummer och även vissa bifogade filer.
  • Antalet anger hur många användare inom företaget som har epostkonto. För kvartalsfakturering multiplicerat med 3.
 • Spamfilter hel domän
  • Epost till en eller flera domäner går igenom ett filter där mailen kontrolleras med avseende på spam
  • Antalet anger hur många epostadresser som avses. I grupper om 50st/månad, dvs i grupper om 150st/kvartal.
 • UUCP via Internet
  • Eposttjänst där all mail för en eller flera domäner läggs in i en uucp-brevlåda. Kundens server ansluter med jämna mellanrum via protokollet UUCP för att hämta/skicka liggande mail.
 • Webbhotell Unix
  • Webbplats i Unix-miljö (vanligen RedHat/Apache)
  • Möjlighet att även använda databashanterarna PostgreSQL eller MySQL
 • Webbhotell Windows
  • Webbplats i Windows-miljö (vanligen Microsoft Internet Information Server)