Abonnemangsfakturering

De tjänster vi levererar faktureras via abonnemangsfakturering.

Kvartalsvisa perioder

Fakturering sker kvartalsvis och avser alltid ett kvartal åt gången

  • Kvartal 1: första januari till sista mars
  • Kvartal 2: första april till sista juni
  • Kvartal 3: första juli till sista september
  • Kvartal 4: första oktober till sista december

Fakturering sker i början av sista månaden i varje kvartal (mars, juni, september, december) och skickas därefter ut till er som kund.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är 60 dagar innan kvartalsskifte. Hanteras rent praktiskt så att om vi ej skapat och skickat ut fakturan så kan abonnemanget avslutas inom det kvartalet. Beställningar som gjorts skriftligen måste sägas upp skriftligen (brev eller fax), och bekräftas skriftligen av oss.

Skillnad på abonemang och tjänst

Vi har valt att skilja på abonnemang och tjänst. Det innebär att man kan ha tjänster hos oss utan att de måste faktureras. Samtidigt innebär det att man kan faktureras för tjänster hos oss som man inte använder.